Новини

Игра „КАКАО или СМЕТАНА“

Общи правила и условия на играта Играта „КАКАО или СМЕТАНА“ се организира и провежда от „ЗИВ“ ЕООД, вписано в Агенция по вписванията с ЕИК 103245283, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, ЗПЗ (наричано по-долу за краткост „Изпълнител“ и/или „Организатор“)....

повече информация

Фотоконкурса „Сладки спомени с Амфора“

Общи правила и условия на фотоконкурса „Сладки спомени с Амфора“ Фотоконкурсът „Сладки спомени с Амфора“ се организира и провежда от „ЗИВ“ ЕООД, вписано в Агенция по вписванията с ЕИК 103245283, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, ЗПЗ (наричано по-долу за...

повече информация
Сладко детство с „Амфора“ – Игра във Фейсбук

Сладко детство с „Амфора“ – Игра във Фейсбук

Общи правила и условия на играта „Сладко детство с Амфора“ Играта „Сладко детство с #Амфора“ се организира и провежда от „ЗИВ“ ЕООД, вписано в Агенция по вписванията с ЕИК 103245283, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, ЗПЗ (наричано по-долу за краткост...

повече информация