Новини

„Сподели магията на Коледа с шоколадови бонбони Тримонциум“

„Сподели магията на Коледа с шоколадови бонбони Тримонциум“

Общи правила и условия на фотоконкурса „Сподели магията на Коледа с шоколадови бонбони Тримонциум“   Играта „Сподели магията на Коледа с шоколадови бонбони Тримонциум“ се организира и провежда от „ЗИВ“ ЕООД, вписано в Агенция по вписванията с ЕИК 103245283, със...

повече информация
Игра „Сладки традиции с Кристал“

Игра „Сладки традиции с Кристал“

Общи правила и условия на играта Играта „Сладки традиции с Кристал“ се организира и провежда от „ЗИВ“ ЕООД, вписано в Агенция по вписванията с ЕИК 103245283, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, ЗПЗ (наричано по-долу за краткост „Изпълнител“ и/или...

повече информация

Фотоконкурса „Сладки спомени с Амфора“

Общи правила и условия на фотоконкурса „Сладки спомени с Амфора“ Фотоконкурсът „Сладки спомени с Амфора“ се организира и провежда от „ЗИВ“ ЕООД, вписано в Агенция по вписванията с ЕИК 103245283, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, ЗПЗ (наричано по-долу за...

повече информация
Сладко детство с “Амфора” – Игра във Фейсбук

Сладко детство с “Амфора” – Игра във Фейсбук

Общи правила и условия на играта „Сладко детство с Амфора“ Играта „Сладко детство с #Амфора“ се организира и провежда от „ЗИВ“ ЕООД, вписано в Агенция по вписванията с ЕИК 103245283, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, ЗПЗ (наричано по-долу за краткост...

повече информация