Обикновени бисквити с КРАВЕ МАСЛО НОВО!

Животът е сладък!

Традиции

 • 1911 г. След 16-годишна полемика на 25.03.1911 г. се съобщава, че: “Захарна фабрика ще бъде построена в гр. Пловдив”. В края на септември строителството на фабриката започва.
 • 1912-1914 г. – Доставят се първите съоръжения, започва първа захародобивна кампания. С указ на Министъра на финансите от 30.09.1914 г. се регистрира дейността на дружеството.
 • 1948 г. Образуване на Захарен Комбинат “Васил Коларов”.
 • 1953 г. Присъединяване на фабриката за захарни изделия към захарния комбинат.
 • 1997 г. Основано е дружеството “Захарен комбинат Кристал” АД - гр. Пловдив
 • 2007 г. Основано е дружеството"Захарен Комбинат Пловдив" АД - гр. Пловдив

През годините фирмата неколкократно сменя своя статут и своите собственици до 1996 год., когато е учредено АД с нов мениджърски екип. Наред с производството на захар започва и производство на богата гама захарни и шоколадови изделия. Новата фирмена политика е пазарно ориентирана и се базира на дългогодишните традиции в производството на захарни и шоколадови изделия. Мисията на фирмата е да задоволи очакванията на консуматорите в различните ценови сегменти като предлага висококачествени продукти, гарантирани по системата за качество ISO 9001:2000, защитавайки интересите на собствениците на предприятието както и на неговите служители. Предвид приемането на България в ЕС и отпадането на административните ограничения на пазара, ние имаме амбиция да продължим да растем на местния пазар и да разширим дейността си на международно ниво, чрез покриване на все повече потребителски сегменти и да се съсредоточим върху пазарни нововъведения.

Производство

Основната дейност на "Захарен комбинат Пловдив” АД, неговото ноу-хау представлява осигуряването на производството на захар и захарни изделия. Обновеното и модернизирано оборудване на фирмата е автоматизирано и високопроизводително.

Капацитът на производство в отделните продуктови сегменти е както следва:

 • шоколадови бонбони – 12 t / 24 часа
 • бисквити – 28 t / 24 часа
 • вафли – 16 t / 24 часа
 • десерти – 4 t / 24 часа
 • карамелажни бонбони – 13 t / 24 часа

Политиката по качеството на “Захарен комбинат Пловдив” АД е ориентирана към:

 • създаване на увереност в нашите клиенти, че качеството на произвежданите от нас изделия се постига и поддържа непрекъснато
 • задоволяване на изискванията на потребителите към вкусовите и хранителни качества на произвежданите захарни изделия.

Положителните резултати, които се постигат при реализацията на тези цели, са гарантирани чрез пряката ангажираност на целия колектив на "Захарен комбинат Пловдив” АД, при внедряването и поддържането на системата по качеството по модела ISO 9001:2008..

Контакти


Пловдив

тел.: +359 32 952 174

факс: +359 32 953 945

имейл: sales@crystalbg.com